Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Ryggmargsskade – erstatning

Mann som viser kvinne en modell av ryggmarg
Del oss

I en ulykke kan det oppstå svært alvorlige skader, for eksempel ryggmargsskader. En ryggmargsskade vil som regel medføre store forandringer både fysisk og psykisk, og vil ofte gi deg et stort økonomisk tap. Det er derfor viktig at du som er skadet vet hvilke rettigheter du har krav på.

Kort om ryggmargsskader

Ryggmargen ligger inne i ryggsøylen og ut fra ryggmargen går det nerver ut til resten av kroppen. Dersom ryggmargen blir skadet kan det derfor få store konsekvenser.

Dersom ryggmargen blir klemt som følge av en ulykke, kan det føre til at ryggmargen nedenfor klemskaden mister sin forbindelse med sentralnervesystemet. Dette kan i verste fall medføre at du blir lam fra skadestedet og nedover. Dette betyr også at desto høyere oppe klemskaden oppstår, desto større skade vil du få. En ryggmargsskade i nakken vil eksempelvis også kunne medføre lammelse i armene så vel som bena.

Ryggmargsskader m/lammelse vil videre kunne ha innvirkning på vannlatning, avføring og seksualfunksjon.

Erstatning etter ryggmargsskader

Dersom du er utsatt for en ryggmargsskade etter en trafikkulykke eller arbeidsulykke, vil du kunne ha krav på erstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet til henholdsvis den skadevoldende bil eller til arbeidsgiver. Har ryggmargsskaden oppstått som følge av en pasientskade eller etter en voldshendelse kan du rette kravet mot henholdsvis Norsk pasientskadeerstatning eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Den nedsatte livskvaliteten som mange opplever etter en slik skade, vil kunne erstattes gjennom posten ménerstatning. Hvor mye du eventuelt har krav på i ménerstatning er avhengig av skadens størrelse, herunder om du har lammelser og hvor omfattende disse er. Skadens omfang blir vurdert av en spesialist innenfor området, ofte en nevrolog. Erstatningsposten ménerstatning kan du lese mer om her.

Når det gjelder krav om dekning av inntektstap og utgifter er utgangspunktet at ditt fulle økonomiske tap skal erstattes. Den som er skadet har likevel en plikt til å begrense tapet, og du må derfor sørge for å søke på det ytelsene du kan ha krav på fra det offentlige. Dersom du ikke gjør dette, kan du risikere at forsikringsselskapet reduserer erstatningen.

Mange kommuner har egne rehabiliteringsteam, som har god erfaring med hvilke behov og tilpasninger du som ryggmargsskadet trenger.

Les mer om trygderettigheter etter ulykker her.

Dersom det offentlige tilbudet ikke er nok til å gi deg den bistanden du trenger, så kan du kreve tilleggs-erstatning fra forsikringsselskapet eller den ansvarlige for ulykken. Dette kan for eksempel være tilpasning av boligen man bor i. Erstatning av utgifter til boligtilpasning kan du lese mer om her.

Du kan også få erstattet utgifter til opptrening, utstyr og reise med ledsagere. Hvor mye du kan ha krav på er individuelt ut i fra dine behov, og størrelsen på erstatningen vil derfor variere fra sak til sak. Videre er personskadeerstatningen i stadig utvikling, og det er derfor svært viktig å ha oppdatert kunnskap om rettspraksis for å kunne oppnå en full erstatning under denne posten. En dyktig advokat med spesialisering innenfor personskade vil kunne hjelpe deg med å beregne og fremsette krav under denne posten.

Du kan lese mer om de ulike erstatningspostene i vår artikkel om emnet.

Oppsummering

En ryggmargsskade kan få store konsekvenser for deg og din familie, og det er derfor viktig at du har kunnskap om hvilke rettigheter du har krav på, og hvordan du kan få utnyttet disse rettighetene. Vi i Codex Advokat er spesialiserte innenfor personskade, og har lang erfaring med ryggmargsskader. Vi vil prioritere din sak, og bistå deg slik at du får best mulig hjelp og støtte i en vanskelig situasjon.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!