Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Erstatning for tannskade

Nærbilde av noen med åpen munn, som er hos tannlegen
Del oss

Har du fått skade på tennene i en arbeidsulykke, trafikkulykke, på grunn av behandling hos tannlegen eller for eksempel på grunn av vold? Da har du mulighet til å kreve erstatning for dette.

Tannskader etter en arbeidsulykke

Dersom du har blitt påført en skade på tennene etter en arbeidsulykke, og denne skaden har gitt deg smerter eller økonomisk tap, kan du rette et erstatningskrav til yrkesskadeforsikringsselskapet til arbeidsgiveren din.

Dersom skaden din blir godkjent som yrkesskade av NAV, får du full dekning av nødvendige utgifter til blant annet tannlege, se folketrygdloven § 5-25. Får du andre utgifter eller økonomisk tap som følge av tannskaden, kan du kreve dette fra yrkesskadeforsikringsselskapet.

Les mer her om hvilke erstatningsposter du kan kreve.

Tannskader etter en trafikkulykke

Trafikkulykker kan være dramatiske og påføre flere ulike typer skader, også på tenner. Det tapet som tannskaden gir deg, kan du kreve erstatning for på lik linje som andre skader. Et eventuelt erstatningskrav rettes mot det ansvarlige bilforsikringsselskapet.

Les mer her om hvilke erstatningsposter du kan kreve.

Tannskade på grunn av vold

Dersom du har fått en skade på tennene på grunn av vold, har du mulighet til å rette erstatningskravet mot Kontoret for voldsoffererstatning.

Du må da huske å anmelde voldshendelsen, slik at du får dokumentert at det var volden som påførte deg skaden og ikke noe annet.

Tannskade på grunn av feilbehandling

Skader på tennene kan også oppstå ved behandling hos tannlege. De typiske skadene som oppstår på grunn av feilbehandling er nerveskader. Slike skader kan medføre store smerter og nedsatt livskvalitet.

Dersom du har fått en skade på tennene som følge av behandling hos tannlege, har du mulighet til å søke om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE vil behandle erstatningskravet og vurdere om du har krav på erstatning eller ikke.

Her finner du mer informasjon om tannskader etter feilbehandling.

Egne forsikringer

Dersom du får en skade på tennene på fritiden, må du undersøke om du har private forsikringer som dekker dette. I slike tilfeller kan du ikke kreve erstatning fra yrkesskadeforsikringen eller bilforsikringen.

Vi i Codex Advokat har lang erfaring med å bistå personer med tannskadesaker. Les mer her om dekning av advokatutgifter ved personskader. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.