Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Hva er poenget med boligstyling?

Del oss

Et av de viktigste målene for selger av en bolig er å oppnå best mulig pris. Å få vist frem boligen som skal selges på en god måte, er derfor helt sentralt i et boligsalg.

Boligstyling har flere hensikter

  • Man ønsker å fjerne private ting fra boligen. Dersom det ikke er tydelige spor av noen annens liv i boligen, er det enklere å forestille seg selv der.
  • Man vil skape et nøytralt og smakfullt interiør. På denne måten gjør man boligen mer tilgjengelig for flere forskjellige kjøpere med forskjellig smak og visjon for boligen.
  • Man vil ha en ryddig og oversiktlig fremtoning. Kjøpere vil kunne oppleve boligen som større og romsligere, og at kvadratmeterne er utnyttet godt. På denne måten kan en bolig på færre kvadratmetere virke mer attraktiv.
  • Man vil få frem en god stemning. Dersom interiøret er gjennomtenk og gjennomført i hele boligen, virker den ofte mer innbydende. Duftlys, puter og kunst kan også bidra til å skape en behagelig stemning.  

Sjelden nødvendig å overdrive

Det har sjelden noe for seg å overdrive når det kommer til boligstyling, og det er slett ikke nødvendig for alle salgsobjekter. I et oppadgående marked hvor boliger «selger seg selv», kan vinningen ofte gå opp i spinningen, og boliger som står tomme kan oppnå en høyere pris ved styling enn boliger som allerede er innredet.

Øvrige salgsmomenter ved eiendommen som skal selges

Selv om utgiftene knyttet til boligstyling kan bidra til en økt salgssum, er det det viktig å være klar over at øvrige salgsmomenter ved eiendommen som skal selges, slik som beliggenhet, størrelse, planløsning og standard, fremdeles vil veie tyngst hos potensielle kjøpere.

Les mer om boligstyling her.

Codex Advokat bistår klienter over hele landet med salg av fast eiendom.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om din eiendomssak.