Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Hva er en overbeheftet eiendom, og hvordan selger man den?

Del oss

At en eiendom er overbeheftet betyr at eiendommens markedsverdi er lavere enn eiendommens pengeheftelser.

Når man selger en eiendom blir lån som er knyttet til tinglyste pengeheftelser på eiendommen innfridd.

Overskuddet, eller nettoprovenyet, blir utbetalt til selger

Så lenge salgssummen dekker alle lån som er knyttet til den tinglyste panten på eiendommen, er den ikke overbeheftet.

Dersom en eiendom er overbeheftet på salgstidspunktet, og salgssummen ikke dekker lån som hefter på eiendommen fullt ut, er man avhengig av at selgers bank/kreditorer samtykker til salget.

I de fleste tilfeller vil profesjonelle pantekreditorer samtykke til at det gjennomføres et ordinært frivillig salg. Et frivillig salg vil i de fleste tilfeller gi en bedre avkastning på pantesikkerheten enn ved et tvangssalg.

En kjøper vil nesten alltid kreve å få heftelsesfritt skjøte

Dersom selgers kreditorer ikke sletter pant, vil man ikke kunne gi kjøper et heftelsesfritt skjøte. Det er likevel mulig å selge et skjøte med heftelser, da vanligvis til en billigere pris og på nærmere vilkår.

Overbeheftet eiendom som skyldes tinglyste utlegg kan skje uavhengig av hvilket eiendomsmarked vi har, og det er opp til den enkelte kreditor å ta stilling til om samtykke til salg gis dersom eiendommen er overbeheftet. Det er således av betydning at det etableres et godt samarbeid mellom selger og kreditor, alternativt mellom en mellommann og kreditor. Dersom salg skjer privat, anbefales det uansett å benytte en profesjonell mellommann som kan bistå med rådgivning knyttet til heftelsene, og på den måten bidra til å sikre en trygg eiendomshandel for begge parter.

Les mer om salg av overbeheftet eiendom her.

Relatert artikler

Codex Advokat bistår klienter over hele landet med salg av fast eiendom.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om din eiendomssak.