Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Regler knyttet til ferie

rettigheter og regler ferie
Del oss

I en hektisk jobbhverdag har de aller fleste behov for fritid, også fritid som strekker seg ut over helgene. Sammenhengende fri over en lengre periode gjør at man får koblet av og dermed fungerer bedre i jobben på sikt. Derfor har alle arbeidstakere rett til ferie og denne er også lovfestet i en egen lov om ferie.

Hvor lang ferie har man krav på?

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til 25 virkedagers ferie hvert kalenderår. Mange tolker dette som rett til fem ukers ferie, men det er viktig å være klar over at virkedager i ferieloven betyr alle dager foruten søndager og høytidsdager. Dette betyr igjen at lørdag regnes som en virkedag slik at den lovfestede retten til ferie bare blir fire uker og én dag.

Den som har fylt 60 år har i tillegg krav på én ekstra ferieuke, dvs. seks virkedager. Denne ekstra ferieuken blir ofte omtalt som senioruke.

Kan det avtales lengre ferie?

Den lovfestede retten til ferie er et minstekrav og innebærer således kun en nedre grense for ferietidens lengde. Loven oppstiller ingen begrensninger for å avtale lengre ferie, og mange arbeidstakere har i dag en individuelt avtalt, femte ferieuke.

Ansatte med tariffavtale har som oftest krav på fem ferieuker.

Relaterte saker: