Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Immaterialrett i media

potetgull-saken
Del oss

Den siste tiden har det versert flere ulike tvister vedrørende krenkelse av immateriell rettslige rettigheter i både den norske domstolen og internasjonalt i EU.

Potetgull-saken

Den mest kjente er den såkalte «potetgull-saken», hvor Orkla har saksøkt Maarud for å få rett til å benytte kjennetegnet Potetgull på sine chipsposer og i sin markedsføring. Dette har Orkla per dags dato ikke lov til, siden Maarud har registrert Potetgull som et varemerke. Saken reiser meget interessante spørsmål knyttet til vurderingen av degenerering av et varemerke. Nærmere bestemt når et varemerke har mistet sitt særpreg og blitt et generisk navn eller fellesbetegnelse på et produkt og hvordan dette skal vurderes.

Flåklypa og Il Tempo Gigante

I Sør-Gudbrandsdal tingrett har det versert en annen spennende sak om universet Flåklypa Grand Prix og de immaterielle rettigheter til den berømte Il Tempo Gigante. Nærmere bestemt knytter tvisten seg til berg-og-dal-banen Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen familiepark. Hunderfossen har fått tillatelse til å bygge berg-og-dal-banen av Aukrust-stiftelsen, men ikke fra Caprino-arvingen Remo Caprino. Hunderfossen hevder at berg-og-dal-banen er laget ut fra Kjell Aukrusts originaltegninger av bilen og ikke Ivo Caprinos filmversjon av Il Tempo Gigante. Dette er det sentrale i saken – det blir nå opp til retten å vurdere hvilken versjon banen er basert på. Hunderfossen hevder kun Aukrust har opphavsrett til de originale tegningene og at banen er basert på disse. I et slikt tilfelle vil det kun være Aukrust som sitter med opphavsretten og som dermed behøver å gi tillatelse til banen. Er banen imidlertid basert på Caprino sin filmversjon vil Aukrust og Caprino i fellesskap sitte med opphavsretten. I det siste tilfellet må Hunderfossen innhente samtykke fra begge aktører for å ikke krenke opphavsretten – noe som ikke er gjort.

KitKat og Kvikk Lunsj

Internasjonalt har EU-domstolen nå avgjort varemerketvisten mellom sjokoladeprodusentene Nestlé (KitKat) og Cadburys (Kvikk Lunsj). I 2010 søkte Nestlé, som står bak sjokoladen KitKat, om varemerkebeskyttelse for de fire kjeksfingrene i KitKat. Søknaden ble av de britiske varemerkemyndigheter godkjent idet man fant at de fire kjeksfingrene gjennom bruk hadde opparbeidet seg tilstrekkelig distinktivitet til å kunne fungere som et varemerke. Cadburys protesterte imidlertid på registeringen og hevdet de fire kjeksfingrene manglet tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres – altså ikke ville kunne fungere som et varemerke. EU-domstolen har nå gitt Cadburys medhold i at sjokoladens firefingrede utforming ikke er særpreget nok til at KitKat skal få eksklusiv rett til den. Dette innebærer at Cadburys i UK fortsatt kan selge sin Kvikk Lunsj i den formen man kjenner fra Norge.

Flere tvister knyttet til immaterielle rettigheter

Vår oppfatning er at det i fremtiden vil bli flere og flere tvister knyttet til immaterielle rettigheter. Det er derfor viktig at man sikrer sine rettigheter på best mulig måte gjennom god rådgivning og registrering av de rettigheter bedriften sitter med. Det er også viktig at bedriften er bevist vedrørende bruk av varemerket for å unngå muligheten til å havne i en lignende tvist som Maarud med sitt potetgull-merke.

Vi i Codex Advokat har langt erfaring i å bistå aktører i immaterial-rettslige problemstillinger. Vi vil kunne bistå med generell rådgivning, veiledning og registrering av varemerke og andre rettigheter, eller bistand i forbindelse med eventuelle tvister knyttet til immaterielle rettigheter. Ta kontakt i dag for en nærmere samtale med oss.