Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Produktutvikling – Krenker vi andres rettigheter?

produktutvikling
Del oss

Industribedrifter trenger innovasjon for å holde trutt med utviklingen som skjer i deres bransje.

Møbel- og elektronikkprodusenter for eksempel lanserer stadig nye produkter, herunder nye modeller og produktlinjer.

Store bedrifter vil vanligvis ha en såkalt R & D avdeling som forsker, designer og utvikler slike produkter. Mindre bedrifter har ikke dedikerte avdelinger, men bruker også tid og penger på design- og produksjonsutvikling.

Så vel SMB som større foretak, følger med på hva konkurrentene gjør, og hvilke produkter som slår gjennom på markedet – enten de er egne eller konkurrentene sine. Det kan i denne sammenheng være fristende å lage produkter som tar til seg elementer fra markedsledende konkurrenter.

Kan ikke IPR-rettigheter

Verken R & D avdelingene eller ansatte i mindre bedrifter er nødvendigvis opplært i IPR-rettigheter eller markedsføringsregler. Flere gir seg i kast med å designe rundt konkurrentenes produkt uten å gjøre en nærmere kartlegging av rettighetssituasjonen og muligheten for å bryte de konkurransereglene som gjelder i markedsføring.

I Norge som i mange andre land kan produkter være beskyttet mot såkalt «produktetterligning» eller «concurrence déloyale» etter reglene i markedsføringsloven. Selv om et produkt ikke har patent, eller designbeskyttet, kan det like gjerne være vernet gjennom markedsføringsloven.

Vi anbefaler at rettighetssituasjonen kartlegges – at man gjør såkalte freedom to operate analyser.

I Codex har vi lang erfaring rundt slike vurderinger, og kan bistå med en nødvendig avklaring før man utvikler produkter som i verste fall kan medføre at de senere må trekkes fra markedet og medføre erstatningsansvar.

Relaterte artikler: