Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Yrkessykdom

Yrkessykdom erstatning
Del oss

Dersom du påføres en yrkessykdom vil du kunne ha krav på erstatning. Yrkessykdommer kan ramme den skadelidte hardt både økonomisk og ikke-økonomisk i form av redusert livskvalitet. I verste fall medfører yrkessykdommen at du faller ut av arbeidslivet for alltid. Dette er det viktig å få erstatning for.

Hva er yrkessykdom?

Yrkessykdom er for det første sykdom som oppstår som følge av en arbeidsulykke. Dette er imidlertid mer praktisk ved yrkesskader og mindre praktisk for yrkessykdom. Mer praktisk er at sykdom som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser anses som yrkessykdom. Typisk er yrkessykdom som for eksempel løsemiddelskader, asbestskader, allergi, o.l.

Yrkessykdom er i tillegg de såkalte listesykdommene som følger av en egen forskrift til folketrygdloven. Dette er særlig ulike typer av forgiftning, klimasykdommer og epidemiske sykdommer. Fra tid til annen føres nye listesykdommer inn i forskriften. Det er viktig å merke seg at en sykdom bare kan godkjennes som yrkessykdom dersom sykdommen var opplistet i forskriften da den oppsto.

Hvor rettes krav om erstatning etter yrkessykdom?

Ved yrkesskade og yrkessykdom følger saken et todelt løp. Ett løp mot NAV og ett mot det ansvarlige forsikringsselskapet.

Du kan lese om trygdedelen og forholdet til NAV ved yrkesskade og likestilt yrkessykdom her.

Når det gjelder saken mot det ansvarlige forsikringsselskapet skal kravet rettes mot arbeidsgiverens forsikringsselskap på konstateringstidspunktet for den aktuelle yrkessykdom. Konstateringstidspunktet ved yrkessykdom er det tidspunktet du første gang oppsøkte lege for de plager som senere viser seg å skyldes yrkessykdommen. Konstateringstidspunktet vil derfor kunne ligge forut for diagnosetidspunktet i mange saker som gjelder yrkessykdom.

Det kan leses mer om konstateringstidspunktet ved yrkessykdom her.

Erstatningsposter ved yrkessykdom

De aktuelle erstatningspostene ved yrkessykdom er som regel:

Det kan leses mer om erstatningspostene ved yrkesskade og likestilt yrkessykdom her.

Yrkessykdomssaken for domstolene

Hvis du ikke blir enig med forsikringsselskapet om hvilken erstatning du har krav på etter yrkessykdommen, kan du reise sak for domstolene om dette.

Les mer om hvordan en rettsak om yrkesskade og likestilt yrkessykdom foregår her.

Juridisk bistand

Det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat i en sak om erstatning etter yrkessykdom.

Spørsmål om erstatning etter yrkessykdom krever erfarne advokater som kan håndtere erstatningssaken overfor forsikringsselskapet. Hos Personskadeadvokater.no får du advokater som er godt vant til å håndtere saker om yrkesskade og yrkessykdom. Vi har klienter over hele landet og oppnår jevnlig gode resultater.

Ta kontakt med oss for å få bistand i din yrkessykdomssak.