Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Hvem har rett til oppfinnelsen?

Hvem har rett til oppfinnelsen
Del oss

Mange kreative mennesker ansatt i små, mellomstore og store bedrifter driver med utadrettet forskning; ingeniører, fysikere, kjemikere, biologer, farmasøyter, leger m.m. De jobber i grupper og alene. Ikke så sjeldent vil de oppdage noe som blir en oppfinnelse innenfor et bestemt teknisk felt.

Patentsøknad

En teknisk oppfinnelse kan patenteres og bedrifter bør søke patentbeskyttelse for å hindre at noen andre utnytter den uten samtykke.

I Norge må en patentsøknad oppgi hvem som er oppfinneren, og innbefatte en «erklæring fra søkeren om at vedkommende har rett til oppfinnelsen.» I land som i USA krever man dessuten at patentsøkeren dokumenterer eierskapet til oppfinnelsen gjort av andre enn søkerne.

Dette er ikke alltid like uproblematisk. Kreative mennesker er gjerne mobile. Patentsøknader har lang behandlingstid og mens søkeprosessen pågår kan tidligere arbeidstakere begynne hos konkurrenter for å forske innen samme arbeidsfelt. Oppfinnere kan nekte å samarbeide i forbindelse med dokumentasjonen av rettighetene, og de kan forsøke å utnytte ervervede kunnskap i den nye arbeidsplassen.

Skriv kontrakt på forhånd

Selskaper må derfor være føre var og anbefales regulere hvem som skal anses for å gjøre oppfinnelser i en bedrift med gruppe- og individuelt arbeid. Kontrakter må angi hvem som skal eie forskningsresultater, herunder oppfinnelsen og patentrettighetene.

I mangel av avtale kan arbeidstakeroppfinnelsesloven av 1970 anvendes for å løse enkelte tvilsspørsmål.

I Codex har vi lang erfaring med utarbeidelse av avtaler som løser alle disse problemstillingene. Ta kontakt med oss for nærmere diskusjon.