Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Varemerkesøknad i Asia

Varemerkeregistrering i Asia
Del oss

Asia fremstår som et mer og mer aktuelt marked for handel for norske bedrifter. Asia er dessverre også et marked preget av piratkopier og forsøk fra andre på å utnytte den goodwill som ligger i kjente merkevarer. Det er derfor viktig å sikre bedriftens immaterielle rettigheter.

I Asia er det første mann til møllen hva gjelder varemerkeregistrering. En registrering av varemerke hindrer således andre i å søke det samme eller forvekslingsbare merker registrert, enda videre vil registreringen hjelpe i en eventuell prosess mot aktører som piratkopierer eller forsøker å utnytte din bedrifts goodwill.

Søknadsprosessen i Asia

En nasjonal søknad i landene Kina, Sør Korea og Japan må leveres av en fullmektig med sete i det aktuelle land. Dette betyr at man ikke kan benytte for eksempel et norsk advokatfirma til å sende inn søknaden.

Behandlingstiden av søknaden varierer i de ulike land. Japan og Sør Korea har forholdsvis rask behandlingstid og man vil som oftest få svar på søknaden i løpet av 6 måneder. Kina har derimot noe lengre behandlingstid og i gjennomsnitt tar det mellom 14 til 18 måneder før man får svar.

Som oftest finner varemerkemyndighetene i det aktuelle land at søknaden kan registreres. I det tilfellet at søknaden nektes registrert er dette enten på grunn av feil med varefortegnelsen eller at det søkte merket vil kunne forveksles med tidligere registrerte merker. I disse tilfellene vil søker få anledning til å argumentere mot avslaget. Det vil da være den den nasjonale fullmektigen som gir råd i saken og vår rolle vil være å kvalitetssikre disse rådene.

WIPO-søknad

Om bedriften ønsker å søke varemerke registrert i flere land i Asia samtidig kan en søknad gjennom Madrid-systemet være et godt alternativ (WIPO-søknad). Det vil da være en felles søknad for alle land. Skal man søke gjennom Madrid-systemet er det imidlertid en forutsetning at man allerede har en varemerkeregistrering som kan fungere som basissøknad. En norsk varemerkeregistrering vil oppfylle kravene til basissøknad.

Våre erfaringer med varemerkeregistrering

Codex Advokat har lang erfaring med varemerkesøknader i Asia og har faste samarbeidspartnere i de ulike land. Vår erfaring er at bedriften oppnår store fordeler med å registrere sitt varemerke i de ovennevnte land. Det gir en trygghet både mot utnyttelse av merkenavnet og mot piratkopiering. Vi anbefaler derfor registrering dersom bedriften driver handel eller planlegger å gjøre dette i Asia.

Ta kontakt med Codex Advokat for en nærmere diskusjon rundt prosessen og priser for nasjonal varemerkesøknad eller søknad gjennom Madrid-systemet.