Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Nærmere om innholdet i en varemerkesøknad

Varemerkesøknad og varemerkeregistrering
Del oss

En varemerkesøknad leveres hos Patentstyret. Søknaden skal inneholde en liste over alle de varer og/eller tjenester søker vil ha varemerket registrert for. Man kan ikke etter innlevering av søknaden tilføye ytterligere varer eller tjenester.

Hvilke varer og tjenester skal man velge i en varemerkesøknad

Det finnes per dags dato 34 vareklasser og 11 tjenesteklasser. En typisk søknad om varemerkeregistrering inneholder 3 til 5 klasser. Det sentrale i en varemerkesøknad er å velge de varer og/eller tjenester som er relevant for bruk av varemerket per dags dato. Men søknaden bør også ta hensyn til fremtidig utvikling av merket, slik at man også forsøker å ta med potensielle varer og tjenester som kan bli aktuelle i fremtiden.

Det å komme frem til en endelige liste over varer og tjenester varemerkesøknaden skal inneholde vil være en komplisert prosess.

Der hvor tidligere praksis har vært at det vil være tilstrekkelig for å oppnå vern i den enkelte klasse at man angir vareklassens overskrift i søknaden, er vår oppfatning av praksis at dette nå er endret slik at dette ikke lenger er gjeldende. Det er derfor anbefale at man uttrykkelig presiserer og fremhever de varer og tjenester man søker vern for i den enkelte klasse. Dette vil samtidig også gjøre det lettere for tredjemenn å forstå merkets verneomfang på bakgrunn av varefortegnelsen.

Vi i Codex Advokat har lang og god erfaring med innlevering av varemerkesøknader. Ta kontakt med oss for nærmere diskusjon rundt din bedrifts registrering av varemerker.

Du kan lese om våre priser her.