Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Streik mot endringer i arbeidsmiljøloven

streik mot endringer i arbeidsmiljøloven
Del oss

Som svar på regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven samlet fagforeninger og arbeidstakere seg til streik onsdag 28.01.15. Oppslutningen rundt protesten var stor, og det har vært anslått at ca halvparten av den norske arbeidsstokken deltok i den to timer lange politiske markeringen.

Polariserte meninger

Meningene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er polariserte, og partene i arbeidslivet har inntatt klart avvikende syn på hensiktsmessigheten av de foreslåtte endringene. Dette synes særlig å gjelde spørsmålet om økt adgang til midlertidig ansettelse. Sannhetene ligger i slike tilfeller som oftest et eller annet sted mot midten, og det er sannsynlig at regelendringene vil kunne gi merkbare samfunnsmessige fordeler i noen sammenhenger, mens det i andre situasjoner vil kunne medføre at de svakeste i arbeidslivet får et enda dårligere vern enn det de allerede har.

Forskjell mellom liv og lære

For våre advokater som arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger til daglig, oppdager man at forskjellen mellom liv og lære ofte er stor, når det gjelder etterlevelse av arbeidsmiljøloven i arbeidslivet. Et godt eksempel på dette er benyttelse av midlertidige ansettelser, som i praksis ofte benyttes langt ut over det loven strengt tatt gir adgang til.

Mer velregulert

Kanskje vi kan håpe at dersom lovens terskel senkes, og sånn sett legger seg nærmere det som skjer i praksis, vil aktørene i arbeidslivet i større grad etterleve reglene, og man får et system som i praksis fremstår som mer velregulert. Sett fra et juristperspektiv vil dette være en gevinst i seg selv, uavhengig av hvilken praktisk og prinsipiell betydning regelendringene får for den enkelte arbeidstaker.

Les mer om ansettelsearbeidsrettsadvokater.no eller ta kontakt med våre advokater her.