Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Utenlandsbeskatning – person

Skatt i utlandet
Del oss

Personer som arbeider i utlandet, opplever at det å forholde seg til regler og å etterleve disse i rett tid, er krevende. Ofte må man i utgangspunktet betale skatt både i utlandet og i Norge. Sørg for at du rapporterer det du skal, men ikke beskattes dobbelt.

Skatt, trygd, pensjon og forsikring

Det er viktig å optimalisere forholdene, både for en selv og en ev arbeidsgiver. Sentrale områder det må følges opp på er:

  • Skatt (skatteplikt, skattetrekk, skatteavtale, selvangivelse)
  • Trygd (dekning, innbetaling, trygdeavtale)
  • Pensjon
  • Forsikring

Våre advokater og utenlandske kolleger har betydelig erfaring på området, og står klar til å hjelpe deg, både med planlegging, organisering og gjennomføring.