Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Omdanning

Noen som skriver på et ark og har en kalkulator
Del oss

Mange virksomheter opplever før eller senere at det er behov for større eller mindre omorganiseringer, for å kunne sikre at de har riktig organisasjon for å kunne leverer til sine varer og tjenester til riktig pris og oppnå fortsatt vekst. Det finnes flere muligheter for skattefri omdanninger. Det er også ulike skattemessige konsekvenser om du f.eks. selger aksjene i et selskap eller den innmaten selskapet består av.

Våre advokater vurderer og gjennomfører omdanning både av enkeltpersonforetak (EPF) til aksjeselskap (AS), og av NUF til AS. Vi foretar også omdanninger og omstruktureringer ved fusjon og fisjon, samt ved kjøp og salg av virksomheter.

Kvalifisert bistand ved omdanning

Merk at selv små formalfeil kan få store konsekvenser. Det er heller ikke gitt at den løsningen som passer best for en bedrift, passer best for en annen. Vær bevisst på konsekvensene av de valgene du tar. Våre advokater kan bistå med å finne den løsningen som passer best for din bedrift og også gjennomføre omorganiseringen.

Ta kontakt her.