Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Foreldreansvar

Foreldreansvar
Del oss

Ektefeller og samboere med samme folkeregistrerte adresse får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født må imidlertid selv avtale felles foreldreansvar. I motsatt fall vil moren få foreldreansvaret alene.

Foreldre som er gift eller samboere

Når man har foreldreansvar for et barn innebærer dette at man har en rett og en plikt til å ta de store beslutninger i barnets liv. Så lenge foreldrene bor sammen tar de beslutninger som gjelder barnet i felleskap.

Foreldre som ikke bor sammen

Et samlivsbrudd mellom foreldre vil ikke endre på foreldreansvaret. Dersom barnet får fast bosted hos en av foreldrene, vil denne imidlertid ha rett til å ta de daglige beslutningene i barnets liv. Den har da blant annet rett til å fatte beslutninger rundt barnehage/ skolegang, fritidsaktiviteter, men også hvor i landet barnet skal bo.

Samtykke fra begge foreldre

Noen beslutninger krever imidlertid samtykke fra begge foreldrenes når foreldreansvaret er delt. Dette gjelder blant annet samtykke til søknad om pass til barnet, samtykke til at barnet flytter til utlandet, samtykke til medisinske inngrep og til valg av skole.

Felles foreldreansvar innebærer også at begge foreldrene er verger for barnet i økonomiske spørsmål. Foreldrene må da sammen ta beslutninger om hvordan for eksempel arv og gaver skal benyttes.

Ved felles foreldreansvar må også begge foreldrene gi sitt samtykke til eventuell adopsjon. Denne problemstillingen kan for eksempel være aktuell når foreldrene ikke har bodd sammen, og mors eller fars nye partner ønsker å overta det formelle foreldreansvaret.

Konflikter mellom foreldrene eller mellom foreldre og barn om utøvelsen av foreldreansvaret kan ikke bringes inn for noen offentlig instans til avgjørelse. Familievernkontorene er en mulighet for å få hjelp utenfra, men de har ingen avgjørelsesmyndighet.

Bistand ved foreldreansvar

www.familierettsadvokater.no finner du informasjon som kan være til nytte for deg vedr. foreldreansvar. Har du spørsmål eller ønsker bistand i forbindelsen med foreldreansvar, kan vi bistå med alt fra generell rådgivning til utarbeidelse av dokumenter, etc. Vi bistår også med rettslig behandling av tvister og prosedyre for domstolene.

Ta kontakt med våre advokater her.