Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Familierett

Familierett
Del oss

Familierett omhandler reglene om inngåelse av ekteskap (vigsel) og oppløsning av ekteskap ved separasjon og skilsmisse. Familieretten omhandler videre reglene om ektefellenes formuesforhold under ekteskapet herunder ektefellenes gjensidige underholdsplikt, inngåelse av ektepakter, og hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning.

Samboerskap

Samboerskap har ingen formelle regler om inngåelse eller oppløsning, men familieretten regulerer også avtaler om formuesforholdet mellom samboere (samboeravtaler) og økonomisk oppgjør etter endt samboerskap.

Barnerett

Tradisjonelt regnes også barnerett som en del av familieretten. Barneretten har regler om forholdet mellom foreldre og barn, bl.a. om farskapet, foreldreansvaret, vergemål m.m.

Økonomisk situasjon

Når et ekteskap eller samboerskap avsluttes, oppstår det ofte vanskelige spørsmål vedr. det økonomiske forholdet mellom partene. Dette gjelder både ved samlivsbrudd og ved dødsfall.

Generelt anbefales det at samboere og ektefeller vurderer sin økonomiske situasjon ved samlivsbrudd/dødsfall i forkant slik at man kan inngå avtaler som ektepakt, samboeravtale eller testament, slik at man slipper problemer i etterkant.

Mer om familierett

www.familierettsadvokater.no finner du mer informasjon som kan være til nytte for deg vedr. ektepakt, samboeravtaler, testament, skilsmisse/opphør av samboerskap og barnefordeling. Har du spørsmål eller ønsker bistand i forbindelsen med familierett kan vi bistå med alt fra generell rådgivning til utarbeidelse av dokumenter. Vi bistår også med rettslig behandling av tvister og prosedyre for domstolene.

Ta kontakt med våre advokater her.