Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Merverdiavgift (mva)

Merverdiavgift
Del oss

De fleste er klar over at 25 % av det de omsetter ikke deres egne penger, men penger de passer på for staten og må sørge for blir innbetalt hver annen måned. Men ofte kan det være vanskelig å avgjøre om det skal beregnes merverdiavgift, for eksempel dersom du får et prisavslag, blir enig om et erstatningsoppgjør, bruker en utenlandsk underleverandør eller fører varer over landegrensen.

Hold oversikten over merverdiavgift

Ikke mist oversikten over ditt merverdiavgiftsregnskap. Unngå negative overraskelser. Ta utfordringene etter hvert som de kommer.

Ta kontakt med en av våre advokater, for å se om det er noe å spare og om du står trygt ved en kontroll av merverdiavgift.