Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Ektepakt

Ektepakt
Del oss

Avtaler som regulerer formuesforholdet mellom ektefeller må inngås i ektepakt for å være en juridisk bindende avtale mellom ektefellene. Ektepakt er først og fremst nødvendig hvis ektefellene ønsker å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av loven – det vil si i disse tilfellene:

 • Ektefellene kan begrense felleseiet ved å avtale helt eller delvis særeie.
 • Ektefellene kan avtale særeie i live, felleseie ved død.
 • Ektefellene kan avtale at gjenlevdende ektefelle kan sitte i uskiftet bo med den annens særeie.
 • Ektefellene kan begrense retten til skjevdeling.
 • Ektefellene kan avtale skjevdeling i live, felleseie ved død.
 • Ektefellene kan gjennomføre skifte før det foreligger samlivsbrudd/separasjon.
 • Ektefellene må opprette ektepakt hvis større gaver mellom ektefeller skal være gyldige.

Formkrav ved ektepakt

Skal en ektepakt være gyldig opprettet må følgende formkrav være oppfylt:

 • Ektepakten må være skriftlig.
 • Ektefellene må samtidig og i nærvær av to vitner underskrive ektepakten.
 • Vitnene må underskrive ektepakten mens begge ektefellene er tilstede.
 • Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

Skal ektepakten få rettsvern ovenfor kreditorer/tredjemenn, må den tinglyses i Ekteskapsregisteret i Brønnøysundregistrene. En ektepakt som skal tinglyses må skrives på et særskilt skjema. Tinglysingen av en ektepakt koster 1.473,- kroner.

Trenger du ektepakt?

For å kunne ta stilling til om ektefeller har behov for å inngå ektepakt er det viktig å vurdere følgende:

Felleseie eller særeie – Skal verdiene deles eller holdes utenfor delingen?

Skjevdeling av felleseie – Skal felleseiet likedelse eller skjevdeles?

Hvordan blir fordeling ved samlivsbrudd – Hva skjer med eiendeler hvis ektefellene separeres?

Hva skjer hvis en av ektefellene dør – Hvordan blir den økonomiske situasjonen til gjenlevende?

Mer om ektepakt

www.familierettsadvokater.no finner du informasjon som kan være til nytte for deg om du vurderer å opprette ektepakt. Har du et ektepaktrettslig spørsmål kan vi bistå med alt fra generell rådgivning til opprettelse av ektepakt eller  vurdering av inngåtte ektepakter.

Ta kontakt med våre advokater her!