Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Oppsigelse under sykdom

Oppsigelse og sykdom
Del oss

Flere er av den oppfatning av at en oppsigelse gitt under sykdom ikke er lovlig. Dette er ikke tilfellet. Det er imidlertid slik at oppsigelse gitt under arbeidstakers sykefravær, er underlagt strengere regler, og gir arbeidstaker et sterkere stillingsvern, enn det som ellers er tilfellet.

Ikke anledning til å gi oppsigelse som følge av sykdom

Først og fremst må lovens hovedregel nevnes. Det er ikke anledning til å si opp en ansatt som følge av at denne er sykmeldt. Dette vernet gjelder de første tolv månedene av sykmeldingen. Dette er imidlertid ikke til hinder for å si opp en ansatt som er sykmeldt, dersom årsaken til dette er andre forhold enn sykmeldingen.

Uenighet om den faktiske begrunnelsen

Uenighet og tvist i slike saker er imidlertid ofte knyttet opp mot hva som er den faktiske begrunnelsen for oppsigelsen. Arbeidsgiver vil anføre at oppsigelsen skyldes andre forhold, som omstrukturering eller nedbemanning i bedriften, eller forgåelser fra arbeidstakers side. Arbeidstaker vil imidlertid på sin side hevde at den egentlige grunnen for oppsigelse er sykefraværet.

Strengere beviskrav

For å sikre arbeidstaker et særlig vern i slike situasjoner, pålegger loven en arbeidsgiver som sier opp en sykmeldt ansatt, et strengere beviskrav for sin anførsel slik at arbeidsgiver må godtgjøre at det er overveiende sannsynlig at oppsigelsen skyldes andre forhold enn sykmeldingen.

Trenger du advokatbistand? Ta kontakt med en av våre advokater her.