Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Krav ved nedbemanning

En mann som viser en annen mann dokumenter
Del oss

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven strenge krav til fremgangsmåten.

Krav på informasjon

I en nedbemanningsprosess har både arbeidstakerne og de tillitsvalgte krav på informasjon om planene for nedbemanningen, bakgrunnen for at virksomheten skal nedbemanne og hvorvidt bedriften har ledige stillinger som kan passe for de arbeidstakerne som blir overtallige. Hvis nedbemanningen i tillegg omfatter ti eller flere ansatte, gjelder det egne regler med sterkere rettigheter for de tillitsvalgte.

Drøftelsesmøter ved nedbemanning

I et drøftelsesmøte med de ansatte og deres tillitsvalgte, skal arbeidsgiver redegjøre for hvilke kriterier de vektlegger i nedbemanningsprosessen. Kriteriene som brukes ved utvelgelsen må være saklige og typiske kriterier vil være kvalifikasjoner, ansiennitet og sosiale forhold. I tillegg til at kriteriene må være saklige, må også selve utvelgelsen av hvilke ansatte som skal sies opp være saklig. Ved utvelgelsen skal det tas hensyn til den enkeltes situasjon og arbeidsgiver skal i slike prosesser vektlegge lang ansiennitet og høy alder.

Bistand fra advokat

Lovens strenge krav til fremgangsmåten ved nedbemanninger, indikerer at det bør søkes advokatbistand i slike prosesser. Dette medfører at risikoen for søksmål blir mindre, og øker muligheten for at man kan inngå gode frivillige løsninger med de ansatte.

Trenger du bistand fra advokat? Ta kontakt med våre advokater her.