Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Arveavgiften er fjernet

Arveavgiften fjernet
Del oss

Arveavgiften ble fjernet med virkning fra 1. januar 2014. At arveavgiften fjernes har fått betydningen for gaver som ble gitt etter 31. desember 2013 og for arv hvor dødsfallet skjedde etter 31. desember 2013. Endringen innebærer i hovedsak at mottaker av arv og gave ikke lenger må betale opp til 10 % av verdioverføringen i avgift til staten.

Ved salg av arvet eiendom og gjenstander

Arvingene må imidlertid ved salg av en eiendom/gjenstand de arver, skatte av gevinsten på eiendommen. Dette blir regnet fra den gang eiendommen/gjenstanden ble ervervet av giver eller arvelater. Skattesatsen er da på 27 % av gevinsten. Dette vil altså kunne bli dyrere enn den gamle regelen om arveavgift på opptil 10 % av verdien på arve- eller gavetidspunktet.

Det er imidlertid unntak fra denne regelen for eiendommer/gjenstander som kunne vært solgt skattefritt av arvelater eller giver på gave- eller dødsfallstidspunktet.

I slike tilfeller vil arvingen få oppjustert inngangsverdien til verdien på gave- eller dødstidspunktet. Arvingen skatter da altså kun av gevinsten som måtte oppstå etter at han fikk eller arvet eiendommen.  Dersom eiendommen videreselges straks etter overdragelsen, vil det i praksis ikke oppstå skatteplikt, ettersom det da ikke rekker å oppstå noen verdistigning/gevinst.

Mer om arv og arveoppgjør

www.familierettsadvokater.no finner du informasjon som kan være til nytte for deg som arving, giver eller arvelater. Har du et arverettslig spørsmål eller problem kan våre advokater bistå med alt fra generell arverettslig rådgivning, opprettelse av testament, til profesjonell bobehandling av arveoppgjør eller prosedyre for domstolene.

Ta kontakt her for en uforpliktende prat.