Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Særkullsbarn og arv

Særkullsbarn og arv
Del oss

Når en samboer eller ektefelle har barn med en annen enn partneren, betegnes dette barnet som vedkommende sitt «særkullsbarn«. Særkullsbarn har lik rett til å motta arv fra sine foreldre som felles barn og det finnes ingen større adgang til å begrense arven til særkullsbarn enn til felles barn.

Uskiftet bo

En aktuell problemstilling i forbindelse med særkullsbarn og arv, oppstår når en samboer eller ektefelle med særkullsbarn dør og den gjenlevende samboer eller ektefelle ønsker å sitte i uskiftet bo.

Hverken samboere eller ektefeller har rett til å sitte i uskiftet bo ovenfor særkullsbarn, slik de har ovenfor egne barn. I slike tilfeller trenger den gjenlevende samboer/ektefelle samtykke fra særkullsbarna for å kunne sitte i uskifte med dem.

Dersom den gjenlevende ikke får slikt samtykke fra alle særkullsbarna, har vedkommende likevel rett til å sitte uskiftet med egne barn og eventuelt de særkullsbarna som gir samtykke. En slik situasjon kalles delvis uskifte.

Forhåndssamtykke fra særkullsbarn

For å unngå at det oppstår uklarheter ved ektefellens bortgang, kan det være hensiktsmessig å innhente forhåndssamtykke fra særkullsbarna. Ved inngåelse av avtale om forhåndssamtykke har særkullsbarna mulighet til å sette betingelser i forhold til den gjenlevedes råderett over uskifteboet. F.eks. kan samtykke kun gjelde for en tidsbegrenset periode og/eller inneholde klausuler som hindrer gjenlevende i å selge, leie ut eller pantsette fast eiendom/gjenstander i uskifteboet.

www.familierettsadvokater.no finner du informasjon som kan være til nytte i forbindelse med særkullsbarn og arv. Har du et arverettslig spørsmål eller problem kan vi bistå med alt fra generell arverettslig rådgivning, opprettelse av testamenter, ektepakter, samboeravtaler eller avtaler om forhåndssamtykke til å sitte i uskiftet bo med særkullsbarn, til profesjonell bobehandling av arveoppgjør eller prosedyre for domstolene.

Ta kontakt med våre advokater her!