Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Energiattest ved utleie og salg av bolig

Energiattest ved salg av bolig
Del oss

Ved utleie og salg av bolig er utleier/selger pålagt å besørge utarbeidelse av en energiattest. Det samme gjelder for selger ved privat salg av bolig. Dersom selger ikke utarbeider energiattest, kan kjøper kreve at energiattesten blir utarbeidet på selgers regning.

Energiattest ved salg av bolig

Krav om energiattest

Kravet til energiattest ved utleie og salg av bolig ble innført 01.07.2010, og har således vært etablert en stund. Energiattesten kan utarbeides både ved enkel og detaljert registrering. Energimerket, som består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, beregnes ut fra opplysningene som er lagt inn. Eier (selger/utleier) er ansvarlig for at opplysningene er riktig.

Eier skal fremlegge energiattesten for kjøper før avtale om salg blir inngått. Formålet er å sikre at informasjonen i energiattesten er tilgjengelig for kjøper før kjøper fatter en beslutning om kjøp.

Målet med energimerking

Energimerking av boliger og bygninger skal bidra til mer kunnskap om eiendommen samt øke fokus på energibruk.  Energiattesten kan videre føre til større interesse for å gjennomføre konkrete energieffektiviseringstiltak. Det overliggende målet er at man i større grad benytter fornybar energi.

Energimerking gjelder for alle boliger og bygninger. Det betyr at både yrkesbygg og bygg for bolig skal energimerkes. Selger og kjøper kan ikke avtale at det ikke skal utarbeides en energiattest, ettersom dette vil være i strid mot energimerkeforskriften § 2.

Tidligere var leiligheter under 50 kvadratmeter fritatt for energimerking. Etter en endring i lovverket 1. januar 2012, er det kun frittstående bygninger under 50 kvadratmeter som er fritatt for energimerking.

bolig-selv-energiattest

Du kan energimerke din bolig her (energimerking.no)

Selge bolig selv

Det er mange som for tiden ønsker å selge bolig selv. Med Finn.no er det enkelt å legge boligen ut for salg på egenhånd. Trenger du bistand til deler av salget, som utarbeidelse av kjøpekontrakt  eller energiattest, kan våre eiendomsadvokater hjelpe deg.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.