Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Misbruk av varemerker i internettannonser

Del oss

Mange industri- og næringsbedrifter har ett eller flere produkter som er ledende i markedet. Disse produktene selges under bedriftens sterke merkevare.

Desto mer suksessrik merkevaren er, desto større er sjansen for at konkurrentene vil prøve å utnytte goodwillen knyttet til den.

Merkevare på nett

Bruk av konkurrentens merkevare

En meget utbredt og uakseptabel praksis er å bruke den sterke merkevaren til konkurrenten i markedsføringstjenester som tilbys på internett for å lede oppmerksomheten, og internettrafikk mot ens eget produkt.

Konkurrenten bestiller flere ord fra Googles AdWords annonseringstjenester, og blant disse ordene finner man merkevaren til en stor aktør. Når forbrukerne søker på merkevaren via Google får man annonser øverst eller på margene av søkeresultatet med internettlenker til konkurrenten.

Denne type markedsadferd utgjør en krenkelse av et varemerke. Dette har EU-domstolen fastslått i flere prejudisielle avgjørelser.

Varianter av konkurrentens merkevare

Det skjer også at bedrifter som har en sterk markedsposisjon selger varianter av deres mest populære merkevare sammen med mer eller mindre beskrivende tilleggselementer. Disse elementene vil etter intens markedsføring kunne opparbeide seg særpreg blant forbrukerne.

Fristelsen for andre markedsaktører er å ta i bruk disse tilleggsnavnene, og bruke dem på en beskrivende måte i sin markedsføring på internett. Hensikten med det er som med Google AdWords å tiltrekke seg folks internettsøk. Begge tilfeller kan, etter omstendighetene, anses som uakseptable ut ifra et varemerke- og markedsføringsrettslig perspektiv.

Opplever din bedrift denne type situasjon fra andre aktører?

I Codex Advokat har vi mange rettighetsadvokater med lang erfaring med denne type saker. Vi gir strategisk rådgivning, og hjelper deg med gjennomføring av effektive mottiltak.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.