Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Selge hytte selv

Selge hytte selv
Del oss

Mange hytteeiere velger for tiden å selge hytte selv. Det har en stund vært fritt frem for alle å annonsere eiendom for salg på www.finn.no, noe som tidligere kun var forbeholdt eiendomsmeglere. Så lenge selger har de samme mulighetene til å gjøre eiendommen kjent i markedet som det en eiendomsmegler har, vil selger kunne oppnå like god pris som eiendomsmegleren når han velger å selge hytta privat.

Selge hytte selv

Ved salg av hytte privat er det like viktig som ved salg av bolig privat, at alle opplysninger som kan ha betydning for kjøper gjøres kjent.

Unngå misforståelser

Når du som selger har funnet en kjøper, og dere er enige om pris, er det også viktig å avtale tidspunkt for overtakelse av eiendommen med det samme. Dersom overtagelsesdatoen ikke avtales ved aksept av budet, kan denne uklarheten være med på å velte hele handelen. Det samme gjelder dersom noe av inventaret skal medfølge hytten ved salget. Lag derfor en liste over inventaret som vedlegges kjøpekontrakten for å unngå misforståelser og konflikter senere.

«Som den er»

De fleste salg som gjennomføres i dag, er basert på at eiendommen selges «som den er». Det må være avklart for begge parter ved aksept av budet at dette er grunnlaget for avtalen. Dersom det ikke avtales at eiendommen selges «som den er», er det avhendingslovens normalordning som legges til grunn ved en eventuell senere reklamasjon.

Bistand etter salg

Vi kan hjelpe deg med å utarbeide kontrakten og foreta oppgjøret etter et privat salg av en hytte. Når salget er gjennomført og handelen er kommet i stand, utarbeider vi kjøpekontrakt, mottar kjøpesum fra kjøper, besørger tinglysing og forestår oppgjør.

Vi er opptatt av trygghet i alle ledd, og vil sørge for å sikre en trygg eiendomshandel når du selger din hytte privat. Vi ønsker at prosessen med det private salget av din hytte skal bli en god erfaring, og gir gjerne råd underveis.

Ta kontakt med våre eiendomsadvokater i dag for en samtale om du ønsker å selge hytte selv!