Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Samboerskap

Samboerskap
Del oss

To personer som lever sammen i et kjæresteforhold uten å være gift omtales som samboere. Et samboerskap oppstår når paret flytter sammen, men det er ingen formaliteter knyttet til verken stiftelsen eller opphør av samboerskap.

Samboerskap

Skriv samboeravtale

Et samboerskap endrer ikke eierforholdene, og utgangspunktet er at hver part eier egne ting. Under samlivet foretar partene seg disposisjoner uten tanke på «ditt og mitt», og det kan komplisere oppgjøret. Det anbefales derfor å lage en samboeravtale som regulere forholdet mellom partene ved et eventuelt samlivsbrudd.

Det er full avtalefrihet, og det stilles i utgangspunktet ingen formkrav til en samboeravtale, men det anbefales at samboeravtaler inngås skriftlig. En samboeravtale skal regulere eierforholdet mellom partene slik at partene vet hvordan et eventuelt skifteoppgjør skal gjennomføres mellom partene. Det er lurt å tenke gjennom hvilken betydning ulike handlinger eller bidrag skal ha.

Opprett testament

Dersom den ene samboeren dør, har den andre krav på arv tilsvarende 4 G dersom paret har, har hatt eller venter barn sammen. 4 G utgjør per 01.05.14 kr 353 480. For å sikre den andre ut over dette, eller der paret ikke har felles barn, bør det opprettes et testament for samboere. Det stilles formkrav til utforming og innhold av et testament.

Bistand ved samboerskap

Samboerretten er kompleks, og det kan lønne seg å oppsøke juridisk bistand i forbindelse med inngåelse av samboerskap eller oppgjøret etter endt samboerskap. På www.familierettsadvokater.no finner du informasjon som kan være til nytte for deg ved om disse emnene.

Har du et spørsmål eller ønsker bistand i forbindelsen med opprettelse av samboeravtale eller  opprettelse av testament, kan vi bistå med alt fra generell rådgivning til utarbeidelse av dokumenter. Vi bistår også med rettslig behandling av tvister og prosedyre for domstolene.

Ta kontakt med våre familierettsadvokater her.