Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Registrering av varemerke

Registrering av varemerke
Del oss

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer eller tjenester. Det kan for eksempel være firmaets logo, firmanavn eller produktnavn. Kjennetegnet representerer din identitet i markedet og skaper en positiv assosiasjon hos kunden, for eksempel om god kvalitet og service. Kjennetegnet har en positiv verdi for din bedrift og denne verdien er viktig å beskytte.

Registrering av varemerke

Søknad hos Patentstyret

Et kjennetegn er ofte et resultat av en betydelig innsats i form av tid og ressurser. Det er derfor viktig å sikre seg retten til dette. Beskyttelse av et varemerke oppstår imidlertid som hovedregel ikke av seg selv. Du må søke hos Patentstyret, som er det statlige forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter innen industrielle rettigheter i Norge.

Vareklasser og tjenesteklasser

Søknadssystemet i Norge for registrering av varemerker er delt inn i klasser, med to overordnede kategorier – vareklasser og tjenesteklasser. Man vil søke varemerket registrert i de vare- og tjenesteklasser som er aktuelle for bedriften. Man får altså ikke et altomfattende vern gjennom registrering hos Patentstyret – med mindre man søker merket registrert i alle 45 vare- og tjenesteklassene.

Enerett på ditt varemerke

Hvis kjennetegnet ditt blir registrert hos Patentstyret vil du oppnå en enerett i Norge. Denne eneretten innebærer at du kan nekte andre å bruke et varemerke som kan forveksles med ditt for varer og/eller tjenester av samme eller lignende slag som ditt varemerke er registrert for. Ved å oppnå en slik enerett stiller, med andre ord, din bedrift sterkt om andre seinere forsøker å registrere forvekselbare kjennetegn.

Internasjonal varemerkeregistrering

Driver din bedrift virksomhet i flere land, eller har planer om internasjonal ekspansjon? Da er det viktig å registrere varemerket i alle de land man driver virksomhet.