Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Fuktskader og muggsopp i hus

Muggsopp
Del oss

Skader som oppstår som følge av lekkasjer, kondens eller sviktende/mangelfull drenering på fast eiendom, klassifiseres gjerne som fuktskader. I det norske rettssystemet utgjør muggsopp og fuktskader en av de vanligste formene for feil og mangler ved kjøp og salg av bolig.

Muggsopp

Fuktskader kan bli kostbart

Muggsopp i hus og andre fuktskader viser seg gjerne i de mest fuktutsatte områdene slik som baderom, vaskerom, tak, ildsteder, yttervegger og kjeller. Dersom fuktigheten får anledning til å utvikle seg over tid, vil dette kunne medføre alvorlige muggsopp– og fuktskader i bygningen. Feil og mangler som følge av muggsopp i hus og fuktskader, vil gjerne medføre et omfattende arbeid og kostbare utbedringer, fordi det normalt må påregnes at de angrepne bygningsdelene må skiftes ut. I enkelte tilfeller kan fuktskadene også utvikle seg til ekte hussopp, og et omfattende saneringsarbeid vil da være nødvendig.

Vanlig årsak til fuktskader

Årsaken til at det oppstår fuktskader og muggsopp i hus er gjerne setningsskader, en konstruksjonssvikt, eksempelvis ved at dreneringsløsningen rundt bygningen er utført feil, at det er manglende membran i sluket i våtrom eller at bygningskonstruksjonen er redusert som følge av alder.

Hva bør du gjøre ved fuktskader?

Dersom man har kjøpt fast eiendom og får mistanke om feil og mangler som fuktskader og muggsopp, bør man innhente fagkyndig bistand umiddelbart. Dette fordi feil og mangler som følge av fuktskader ofte kan være omfattende og medføre kostbare utbedringer. Codex Advokat har lang erfaring med bistand knyttet til feil og mangler ved kjøp og salg av fast eiendom som bolig og hytte.

Det er avgjørende at man reklamerer raskt overfor selger dersom man oppdager muggsopp eller andre fuktskader etter kjøp av en bolig eller hytte. Utbedring av fuktskader vil kunne ta tid og deler av den bygningsmessige konstruksjonen må normalt åpnes opp for å foreta en forsvarlig skadesanering. Dersom man venter med å reklamere til årsaken er avklart eller problemet er utbedret, vil lovens reklamasjonsregler allerede kunne være gått ut og man risikerer å bli stående med det økonomiske ansvaret selv.

Reklamer i tide!

Det er derfor viktig at man søker fagkyndig bistand hos advokat for å sende inn en reklamasjon i tide, og for å få bistand med å avklare ansvarsforholdet mot selger og hans eventuelle eierskifteforsikringsselskap. Hos oss har vi også lang erfaring med bruk av godt kvalifiserte takstmenn, og vi bistår deg gjerne i valget av takstmann og med å innhente en skaderapport.

Andre vanlige feil og mangler:

Codex Advokat bistår klienter over hele lander i saker som gjelder feil og mangler ved fast eiendom.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om din boligsak.