Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Skadedyr hjemme eller på hytta?

Skadedyr
Del oss

I norske boliger og hytter er maur, mus, rotter, husbukk, borebiller og veggdyr eksempler på skadedyr som er utbredt. Tilstedeværelse av skadedyr utgjør en økende form for feil og mangler ved kjøp og salg av bolig. Hvis problemet ikke angripes vil skadedyrene kunne etablere seg raskt innendørs, i konstruksjoner og i andre tilknyttede boliger.

Har skadedyrene først flyttet inn, kan det være en kompleks og vanskelig oppgave å få dem ut igjen.

Skadedyr

Hva bør du gjøre dersom du oppdager skadedyr?

Dersom du har kjøpt fast eiendom og får mistanke om feil og mangler som skadedyr, bør man innhente fagkyndig bistand umiddelbart. Codex Advokat har lang erfaring med bistand knyttet til feil og mangler ved kjøp og salg av fast eiendom, som bolig og hytte.

Oppdager du skadedyr etter kjøp av en bolig eller hytte, er det avgjørende at man reklamerer raskt ovenfor selger. Skadedyr kan forårsake potensielt kostbare skader på eiendommen. Dersom lovens reklamasjonsregler ikke overholdes, risikerer du å bli stående med det økonomiske ansvaret selv.

Blogginnlegg: Slik reklamerer du på mangler ved boligkjøp.

Få bistand ved skadedyr

Oppdager du at eiendommen har skadedyr, er det derfor viktig at du søker fagkyndig bistand hos advokat for å sende inn en reklamasjon i tide, og for å få bistand med å avklare ansvarsforholdet mot selger og hans eventuelle eierskifteforsikringsselskap. Hos oss har vi også lang erfaring med bruk av godt kvalifiserte takstmenn, og vi bistår deg gjerne i valg av takstmann og med å innhente en skaderapport.

Codex Advokat bistår klienter over hele lander i saker som gjelder feil og mangler ved fast eiendom.

Har du oppdaget skadedyrTa gjerne kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om din boligsak.

Vanlige feil og mangler:

Les mer om feil og mangler ved kjøp av fast bolig og reklamasjonsprosessen her!