Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Drenering – Vanlig årsak til fuktskader

Drenering
Del oss

God drenering er viktig for å hindre fuktskader i bolig, spesielt i kjeller og øvrige bygningsdeler ved bakken. Fungerer dreneringen som den skal, bidrar det til å forhindre fuktskader og råteskader i boligen. Problemer med drenering utgjør derimot en av de vanligste og dyreste formene for feil og mangler ved kjøp og salg av bolig.

Feil drenering øker risiko for fuktskader

Feil og sviktende drenering medfører at vannet ikke blir ledet bort fra grunnmuren slik at det kan oppstå fuktskader på grunnmuren. Dette vil medføre risiko for at vannet trenger gjennom grunnmuren og deretter resultere i synlige fuktflekker på veggene, saltutslag, maling som flasser, sopp, fukt på muren inne og råte på treverk.

Årsaken til at det oppstår feil ved dreneringsløsningen er gjerne en konstruksjonssvikt. En årsak kan være at dreneringsledningen kan være lagt for høyt, eller at dreneringsfunksjonen er redusert som følge av alder.

Hva bør du gjøre ved dreneringsproblemer?

Dersom du har kjøpt fast eiendom og får mistanke om feil og mangler som følge av drenering, bør du innhente fagkyndig bistand umiddelbart. Dette fordi feil og mangler ved drenering ofte kan være omfattende og medføre kostbare utbedringer. Codex Advokat har lang erfaring med bistand knyttet til feil og mangler ved kjøp og salg av fast eiendom.

Andre vanlige feil og mangler:

Les mer om feil og mangler ved kjøp av bolig her!

Reklamer i tide!

Oppdager du at det er problemer med drenering etter kjøp av en bolig eller hytte, er det avgjørende at man reklamerer raskt ovenfor selger. Utbedring av dreneringsløsningen vil kunne ta tid og grunnen rundt boligen må kanskje graves opp. Dersom man venter med å reklamere til årsaken er avklart eller problemet er utbedret, vil lovens reklamasjonsregler allerede kunne være gått ut og man risikerer å bli stående med det økonomiske ansvaret selv.

Det er derfor viktig at man søker fagkyndig bistand hos advokat for å sende inn en reklamasjon i tide, og for å få bistand med å avklare ansvarsforholdet mot selger og hans eventuelle forsikringsselskap. Vi i Codex Advokat har også lang erfaring med bruk av godt kvalifiserte takstmenn, og vi bistår deg gjerne i valg av takstmann og med å innhente en skaderapport.

Codex Advokat bistår klienter over hele lander i saker som gjelder feil og mangler ved fast eiendom.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om din boligsak.