Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Whiplash – og nakkeslengskade – verdt å vite om uhellet er ute

Nakkesleng / whiplash
Del oss

Nakkeslengskade eller whiplash er en type skade i nakken som kan oppstå når hodet beveger seg raskt forover for deretter bakover. Dette forekommer ofte når man blir påkjørt bakfra i bil. Men slik skade kan også forekomme ved sidekollisjoner. I tillegg kan skade oppstå ved fall på ski eller snøbrett, og ved fall i for eksempel hoppbakker.

Nakkesleng / wiplash

Skader ved nakkesleng

Hva slags skade som oppstår avhenger av hvor kraftig hodet beveges. Det kan oppstå skade på ledd, nerver og bløtdeler slik som muskler, sener, leddbånd og leddkapsler, og mellomvirvelskiver. Ikke alle skader er påvisbare på røntgen/MR. Diagnosen kan stilles med en godt utført legeundersøkelse, samt røntgen og CT-undersøkelse. For å utelukke nerveskade utføres en MR-undersøkelse

Typisk ved whiplash eller nakkeslengskade er kroniske smerter i nakken ofte ledsaget av hodepine, uten påvisbar skade i nakken ved røntgen/ CT-undersøkelse. Andre typiske symptomer er stivhet i nakken, skuldersmerter, svimmelhet, slapphet, plager fra kjeveleddet, armsmerter, prikkende fornemmelser i armene, svakhet, synsforstyrrelser, øresus, taleforstyrrelser, ryggsmerter.

Det finnes i dag ingen behandling for å helbrede whiplash eller nakkesleng. Bevegelse av nakken og skuldrene innenfor smertegrenser kan for noen gi symptomlindring. Behandling hos kiropraktor/ fysioterapeut, evt. i kombinasjon med smertestillende, hjelper mange til å kunne fungere bra i hverdagen. Noen ganger opereres nakkesleng, men det er ingen garanti for at en blir helt bra igjen.

Dokumenter plagene

En nakkeslengskade kan ha store økonomiske konsekvenser i form av tap av arbeidsinntekt og utgifter. Økonomisk tap og utgifter som følge av nakkeslengskade kan kreves dekket av ansvarlig forsikringsselskap. Forsikringsselskapene har en streng praksis for dokumentasjon av skaden/ symptomene.

Dersom en har symptomer fra nakken etter en trafikkulykke er det viktig å oppsøke lege eller legevakt for å få dokumentert plager for evt. senere forsikringsoppgjør. En bør helst oppsøke lege innen 72 timer etter ulykken, og det er viktig å påse at symptomene blir nedtegnet i journalen. Be gjerne om kopi av journalen for å kontrollere at opplysningene som er notert i journalen er korrekte. I tiden etter ulykken kan man oppleve en bedring av symptomene, men dersom symptomene vedvarer bør en oppsøke lege for å få en nærmere utredning og behandling.

I forhold til et senere forsikringsoppgjør er det viktig å dokumentere at smerteplagene er vedvarende hele tiden fra kort tid etter ulykken. En bør oppsøke lege jevnlig og passe på at legen noterer i journalen symptomene en har ved personskaden i journalen – selv om de er konstante hele tiden og uten noen utvikling. Dersom det er opphold av symptomer i journalen kan forsikringsselskapet hevde at personskaden har annen årsak enn ulykken.

Les mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer personskader her. Kriteriene som omtales forsterkes og praktiseres strengere av selskapene ved personskadeoppgjør etter whiplash/nakkeslengskader.

Få erstatning ved nakkeslengskade

Vi vil videre sterkt oppfordre deg til å kontakte en advokat som er spesialist på personskadeerstatning. Advokaten kan hjelpe deg med å sikre dine rettigheter og se til at du ikke faller i en av de mange fallgruver som finnes innenfor erstatningsretten. Personskadeadvokaten vil avklare hvilke forsikringsordninger som kan gi deg erstatning og sørge for at ditt krav om erstatning blir meldt inn innenfor de lovbestemte frister.

Advokaten vil i tillegg kunne gi deg råd om hvilke behandlinger du har krav på å få dekket og sørge for at forsikringsselskapet gir deg riktig erstatning. I dette ligger det at advokaten har kunnskap om hvilken medisinsk spesialist det er fornuftig å benytte. Vi ser ofte at forsikringsselskapene foreslår spesialister som gjennomgående kommer til konklusjoner som er i favør av selskapene. Dette medfører at selskapet nekter å utbetale erstatning.

Fordelen med å overlate de komplekse juridiske erstatningsrettslige problemstillingene til en dyktig advokat, er at du kan ha fokus på det som er viktigst – Å bli så frisk som overhodet mulig etter trafikkulykken.

Hva koster det å bruke advokat i personskadeerstatningssaker?

Utgiften til advokat vil i de fleste tilfeller bli dekket av forsikringsselskapet eller gjennom ordningen med fri rettshjelp. Codex advokat har landets største personskadeavdeling med lang og inngående erfaring med personskadesaker.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en gratis vurdering av din personskadesak.

 

 

 

Relatert blogginnlegg: «Hva forsikringsselskapene ikke vil du skal vite»