Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Arbeidsgivers sjekkliste ved omorganisering og nedbemanning

Oppsigelse
Del oss

Står bedriften overfor omorganisering eller nedbemanning, kan det være greit å ha en sjekkliste for hånden for å sikre at prosessen går rett for seg.

Oppsigelse

Hva må du tenke på ved omorganisering og nedbemanning

Helt fra prosessens spede begynnelse er det viktig å ha tungen rett i munnen; har bedriften noen formell beslutning som kan ligge til grunn for en omorganisering av bedriften? Finnes det en tidsplan?

Samtidig er det viktig å ha i minne at en oppsigelse ikke nødvendigvis må gjennomføres for å realisere virksomhetens ønskede mål. Kanskje vil noen ansatte avgå som følge av egen oppsigelse eller pensjon? Finnes det muligheter for å benytte seg av arbeidsgivers styringsrett for å gjennomføre ønskede forandringer?

Ofte kommer man dessverre ikke utenom overtallighetssituasjoner og driftsinnskrenkninger. Da må det avklares om det er nødvendig med oppsigelse eller om det ev. kan være tilstrekkelig å gjennomføre permitteringer.

Formelle krav ved oppsigelse

Ved behov for omfattende reduksjoner i staben, kan bedriften stå overfor det som betegnes «masseoppsigelser«, og det stilles da krav til en viss saksbehandling ved oppsigelse, også overfor det offentlige.

Ytterligere er det også krav til formell saksbehandling internt i bedriften overfor både tillitsvalgte for de ansatte og de berørte ansatte. Blant annet bør det nok utarbeides kriterier for utvelgelse av overtallige.

Videre må en eventuell oppsigelse av ansatte oppfylle nødvendige formelle krav, der ansattes rettigheter og plikter i anledning oppsigelsen skal fremgå.

 

Codex Advokat Oslo AS har lang og omfattende erfaring med omstillings- og nedbemanningsprosesser. Vi bistår så vel arbeidsgivere som arbeidstakere.