Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Skilsmisseoppgjør – Praktisk informasjon

Skilsmisseoppgjør
Del oss

Når det oppstår samlivsbrudd mellom ektefeller er hovedregelen etter ekteskapsloven (§ 58 første ledd) at ektefellenes samlede formuer er felleseie og skal likedeles, dersom ikke er avtalt helt eller delvis særeie ved. Ektefeller kan likevel holde felleseiemidler utenfor delingen dersom felleseiemidlene var verdier som ektefellen hadde med seg inn i ekteskapet eller har fått i arv eller gave under ekteskapet. Felleseie betyr ikke at ektefellene eier eiendelene sammen (såkalt sameie), men kun at verdiene av eiendelene skal likedeles ved et skifte, etter fradrag fra gjeld.

Skilsmisseoppgjør

Felleseie og særeie

En skilsmisse innebærer at ekteskapet opphører og i den forbindelse må det tas stilling til hva som skal skje med ektefellenes formue, eiendeler og gjeld. Det må foretas et såkalt ektefelleskifte hvor spørsmålet er hvem av ektefellene som skal ha hva.

Spørsmål som da oppstår er hva som er felleseie og særeie, hva som skal likedeles og hva som eventuelt skal skjevdeles. Ikke sjelden har en eller begge ektefellene egne penger eller gjenstander før de gifter seg, og som de tar med inn i ekteskapet. Kanskje har ektefellene også opprettet ektepakt som sier noe om formuesforholdet mellom ektefellene. Det kan også være at den ene ektefellen vil kunne ha et vederlagskrav mot den andre. Og selv om den ene ektefellen overtar boligen, så kan det hende at den andre ektefellen har krav på bruksrett til boligen.

Dette er viktig i forbindelse med et skifteoppgjør:

Skifteoppgjør kan by på komplekse juridiske problemstillinger, som ofte kompliseres ytterligere av interessemotsetninger mellom ektefellene. Mange har ikke nødvendig praktisk erfaring med skifteoppgjør, og det kan være hensiktsmessig med en profesjonell og 100 % nøytral administrasjon av skifteprosessen, som i samråd med ektefellene besørger at boet blir skiftet i tråd med ekteskapslovens regler.

Vi tilbyr rådgivning på alle trinn i skilsmisseoppgjør, herunder blant annet:

www.familierettsadvokater.no finner du informasjon som kan være til nytte for deg når du står ovenfor et skilsmisseoppgjør. Har du et ekteskapsrettslig spørsmål eller problem kan vi bistå med alt fra generell rådgivning til profesjonell skiftebehandling av skilsmisseoppgjør eller prosedyre for domstolene.