Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Boligsalg

Boligsalg visning
Del oss

Kjøp og salg av bolig er for de fleste av oss den største handelen vi foretar oss. Det dreier seg om store beløp som skal overføres fra kjøper til selger. Både selger og kjøper er opptatt av at oppgjør ved boligsalg skjer trygt for begge parter.

Boligsalg visning

Selge bolig selv

Selve boligsalget kan man utføre selv. Selger finner kjøper og avtaler pris samt overtagelsestidspunkt. Noen ganger står selger selv for annonsering av boligen og gjennomfører visning og budrunde. Noen ganger finner selger kjøper ved en tilfeldighet, kanskje via kontaktnettet. I andre tilfeller er det kjøperen som oppsøker selgeren.

Behov for en mellommann etter boligsalget

Når boligsalg er gjennomført og forholdene rundt salget skal formaliseres kan det være behov for en mellommann som bistår med kontrakt, oppgjør og tinglysing. Kjøpers bank vil i mange tilfeller kreve at en mellommann bistår, da de ikke utbetaler oppgjør til selger før de har fått sikkerhet for kjøpesummen.

Codex Advokat Oslo AS har lang erfaring med bistand knyttet til boligsalg. Vi bistår både selger og kjøper, og kan ordne alle formaliteter ved boligsalg. Vi sørger for trygt oppgjør, og sikrer at begge parters interesser ivaretas ved boligsalg.