Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Slik reklamerer du på mangler ved boligkjøp

Del oss

 

Dersom du oppdager et mangelfullt forhold ved boligen du har kjøpt, stilles det krav til innholdet i den reklamasjonen du må sende til selger.
Reklamasjon ved feil og mangler på bolig

1. Skriftlig nøytral reklamasjon

Reklamasjonen ved boligkjøp bør alltid være skriftlig og i første omgang holder det som regel å sende en nøytral reklamasjon. En nøytral reklamasjon innebærer at selger eller eierskifteforsikringsselskap varsles om det oppdagede forholdet. Den skriftlige reklamasjonen må informere om at kjøper vil holde selger ansvarlig for den antatte mangelen ved eiendommen gjennom å kreve utbedring, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet.

2. Send innen rimelig tid

Den nøytrale reklamasjonen må sendes inn innen «rimelig tid». Rettspraksis har fastsatt at «rimelig tid» er innen 2-3 måneder etter det mangelfulle forholdet ved eiendommen faktisk ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

3. Skaderapport fra takstmann

Etter at den nøytrale reklamasjonen er sendt inn, har man kjøpt seg litt tid til å dokumentere forholdet med en skaderapport. Rapporten må skrives av en takstmann etter en befaring. Valget av takstmann er i denne sammenheng meget viktig, og det anbefales at man tar kontakt med noen som har god kjennskap til bransjen. Vi har lang erfaring med bruk av godt kvalifiserte takstmenn, og bistår deg gjerne i valget av takstmann.

4. Spesiell reklamasjon

Når skaderapporten foreligger, må den nøytrale reklamasjonen følges opp med en såkalt spesiell reklamasjon. I den spesielle reklamasjonen må mangelen utdypes og dokumenteres ved hjelp av skaderapporten, samt at det må fremsettes et konkret krav om at selger skal utbedre forholdet, eller mer praktisk, at han skal betale et prisavslag eller en erstatning til kjøper pålydende et bestemt beløp. I de mest alvorlige tilfellene kan kjøper også kreve at kjøpet av eiendommen heves.

Den spesielle reklamasjonen må også sendes til selger innen rimelig tid, men da regnet fra og med tidspunktet for innsendelsen av den nøytrale reklamasjonen. Det er ikke endelig avklart i rettspraksis hvor lang tid man har på seg fra den nøytrale reklamasjonen ble sendt inn til den spesielle reklamasjonen må sendes, men det er antatt at fristen i alle fall er lenger enn den nøytrale reklamasjonsfristen på 2-3 måneder.

Dersom fristene for å sende inn den nøytrale og/eller spesielle reklamasjonen ikke overholdes, kan kravet mot selger gå tapt i sin helhet.

Les mer om feil og mangler ved boligkjøp og reklamasjonsretten her!