Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Dekning av advokatutgifter

Del oss

Visste du at du kan få dekket advokatutgifter gjennom skadeforsikringen din? Dersom du har behov for advokatbistand i forbindelse med en tvist knyttet til en forsikret eiendel, kan du aktivisere rettshjelpsdekningen som ligger i eiendelens skadeforsikringen, for eksempel i din hus- eller innboforsikring.

Et vanlig tilfelle er dersom du som boligkjøper oppdager feil eller mangler etter overtakelse av boligen. De fleste selgere har i dag tegnet en eierskifteforsikring, og dermed vil et eierskifteforsikringsselskap representere selger.

Som kjøper vil du få dekket dine advokatutgifter gjennom rettshjelpsdekningen i hus- eller innboforsikringen din. I det siste har imidlertid boligkjøpeforsikring kommet som motvekt til selgers eierskifteforsikring. Til forskjell fra rettsdekningen i hus- og innboforsikring, har boligkjøpeforsikringen ingen egenandel dersom kjøper får bruk for advokathjelp.

Les mer om boligkjøpeforsikring her!

Dekning ved andre tvister

Det er imidlertid ikke bare advokatutgifter til tvister knyttet til en fast eiendom du kan få dekket. Også advokatbistand knyttet til mangelfullt utførte håndverkertjenester eller en konflikt med en leietaker som leier en eiendom som du eier, vil kunne dekkes gjennom hus- eller innboforsikringen.

Tvister som gjelder andre formuesgoder, slik som biler, båter, motorsykler og campingvogner, er også dekningsberettiget under eiendelenes skadeforsikringer.

De fleste forsikringsselskaper ønsker at advokaten din søker om rettshjelpsdekning. Det stilles som vilkår for dekningen at det har oppstått en tvist, og dette vilkåret vil være oppfylt så snart motparten skriftlig har avvist ditt krav.

Undersøk om du har rett til advokatbistand

Dersom du havner i en tvist, bør du ta kontakt med en dyktig advokat, som alltid vil undersøke hvorvidt tvisten kan være dekningsberettiget under en av dine forsikringer. En viktig del av advokatens innledende arbeid, vil nettopp være å sørge for rettshjelpsdekning.

Dette er viktig fordi du som regel må betale en egenandel, og denne ligger normalt på 4.000,- kroner med tillegg av 20 % av det overskytende beløpet.

Dersom det oppstår en tvist knyttet til noen av dine forsikrede eiendeler, ikke nøl med å kontakte en advokat.

Les mer om dekning av advokatbistand her!