Siste innlegg

Mann på sykkel som er påkjørt av en bil

Trafikkskadeerstatning

Dersom du er utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på trafikkskadeerstatning. Denne artikkelen redegjør for hvilke vilkår som må være oppfylt for å oppnå trafikkskadeerstatning mv.   Bilansvarsloven Oppgjør av trafikkskadeerstatning reguleres av bilansvarsloven. Lovens paragraf-1lyder: «..lova gjeld…
Les mer

Personskade

Arbeidere på en byggeplass

Har du spørsmål om yrkesskadeforsikringsloven?

Yrkesskadeforsikringsloven er en lovpålagt forsikringsordning alle norske arbeidsgivere plikter å tegne hvis man har ansatte. Ordningen administreres av forsikringsselskapene, som behandler og utbetaler erstatning. Rett til erstatning ved yrkesskade I likhet med pasientskadesaker og trafikkskader er yrkesskadeforsikringsloven er en lovpålagt…
Les mer

Personskade

Penger og kalkulator

Trenger du orientering om menerstatning?

Ved yrkesskade og yrkessykdom kan skadelidte ha rett på menerstatning fra NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet. Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse. Erstatningen fastsettes utfra hvilke medisinsk invaliditet yrkesskaden eller yrkessykdommen gir skadelidte. I det videre gis det en orientering om menerstatning….
Les mer

Personskade