Rettighet

EU varemerke

EU-varemerke

Et EU-varemerke er et varemerke som er beskyttet i alle land som er medlem i EU. Hvem kan søke og hvordan Søknaden om beskyttelse av varemerke i EU sendes til Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Det anbefales…
Les mer

Rettighet

Innarbeiding av varemerke

Innarbeidede varemerker

Det er mulig å få vern for et varemerke på to måter, enten gjennom en registrering hos Patentstyret eller ved såkalt innarbeidelse. Et varemerke som er godt kjent som noens særlige kjennetegn for de varer eller tjenester merket brukes for, vil…
Les mer

Rettighet

Registrering av varemerke

Registrering av varemerke

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer eller tjenester. Det kan for eksempel være firmaets logo, firmanavn eller produktnavn. Kjennetegnet representerer din identitet i markedet og skaper en positiv assosiasjon hos kunden, for eksempel om god kvalitet og…
Les mer

Rettighet