Rettighet

potetgull-saken

Immaterialrett i media

Den siste tiden har det versert flere ulike tvister vedrørende krenkelse av immateriell rettslige rettigheter i både den norske domstolen og internasjonalt i EU. Potetgull-saken Den mest kjente er den såkalte «potetgull-saken», hvor Orkla har saksøkt Maarud for å få…
Les mer

Rettighet

IKT kontrakter

IKT-avtaler

IT-selskaper som utvikler programvare etter oppdrag fra andre med grensesnitt for bruk med datamaskin, mobil eller internett, må være bevisste på to fundamentale ting før de setter i gang med slikt arbeid: 1. Skriv kontrakt med oppdragsgiver For det første…
Les mer

Rettighet

Hvem har rett til oppfinnelsen

Hvem har rett til oppfinnelsen?

Mange kreative mennesker ansatt i små, mellomstore og store bedrifter driver med utadrettet forskning; ingeniører, fysikere, kjemikere, biologer, farmasøyter, leger m.m. De jobber i grupper og alene. Ikke så sjeldent vil de oppdage noe som blir en oppfinnelse innenfor et…
Les mer

Rettighet

Varemerkeregistrering i Asia

Varemerkesøknad i Asia

Asia fremstår som et mer og mer aktuelt marked for handel for norske bedrifter. Asia er dessverre også et marked preget av piratkopier og forsøk fra andre på å utnytte den goodwill som ligger i kjente merkevarer. Det er derfor…
Les mer

Rettighet

Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR)

I tilfeller hvor Patentstyret avslår bedriftens søknad om varemerkeregistrering eller innsigelse mot tredjeparts varemerkeregistrering, alternativt opphever bedriftens registrering som følge av innsigelse fra tredjepart, kan denne avgjørelse klages inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). KFIR er et uavhengig, domstolslignende…
Les mer

Rettighet