Author Archive: codexblogg

Lege som peker på en modell av en ryggrad

Loss of license Nordsjøen

Loss of license forsikring / lisensforsikring Loss of license forsikring, eller lisensforsikring som det heter på norsk, er en forsikring knyttet til forskjellige yrker hvor det kreves helseattest for å ha anledning til å utøve det aktuelle yrket. Typiske yrker…
Read more

Personskade

Mann som skriver på et dokument

Yrkesskade melding

Hvis du blir utsatt for en yrkesskade, er det viktig at du sørger for at både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap får melding om yrkesskaden innen de fastsatte frister. Dette har avgjørende betydning for din rett til ytelser fra NAV og…
Read more

Personskade

Mann som leser dokumenter

Arv og forsikring

Hvis skadelidte som har et erstatningskrav mot et forsikringsselskap dør mens erstatningssaken pågår, blir det ofte spørsmål om noen arver erstatningskravet. Hvis man for eksempel har blitt skadet i en bilulykke eller arbeidsulykke, kan man ha krav på personskadeerstatning fra…
Read more

Familierett

Kvinne som skriver på laptop

Kontakt våre advokater

Ring oss i dag på (+47) 22 93 38 50 eller send oss en mail på advokat@codex.no. Codex Advokat er en landsdekkende og internasjonal leverandør av juridiske tjenester innenfor corporate og privat område.

Codex

Kalkulator og penger

Etteroppgjør

Er man påført personskade ved en yrkesskade vil man ha krav på et erstatningsoppgjør.  Erstatningsoppgjøret finner sted når saken er tilstrekkelig avklart. Utgangspunktet er at et erstatningsoppgjør er endelig og bindende for partene.  Men selv om erstatningsoppgjør er utbetalt og…
Read more

Personskade

Yrkesskade på sokkelen

Arbeidsulykke på sokkelen

En arbeidsulykke på sokkelen kan ha store konsekvenser – både helsemessig og økonomisk. I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder også dersom du blir utsatt for en arbeidsulykke på sokkelen. Dette innlegget omhandler…
Read more

Personskade

bilde av oljeplatform

Yrkesskade i Nordsjøen

Arbeidet på plattformer, flytende som faste, ulike typer skip og helikoptertransport kan med rette oppfattes som trygt. Men regelmessig inntreffer ulykker også i Nordsjøen, og det viser seg dessverre at skadepotensialet er stort. Med jevne mellomrom står det i avisen…
Read more

Personskade